Vandkvalitet

Vandkvalitet – Forklaring

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år.

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år.

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring.

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser.

Seneste vandanalyser:
Skaarup Vandværk har 810 målere ved andelshavere i år 2020/
Max ydelse af råvand fra 4 boringer i døgnet er 1440 m3
Filterkapacitet pr. døgn er 960 m3
Rentvandskapacitet: 0170 m3