Takstblad – 2021

I henhold til ”Regulativ for Skaarup Vandværk” er følgende takster og afgifter gældende fra 1. januar 2021
Alle takster og afgifter m.v. er ekskl. moms.

Vandindlæg

For indlæg af vand – til en bolig fra forsyningsledning i gade eller vej til og med stophane i fortov eller til skel – betales et anlægsbidrag, bestående af tilslutningsafgift til hovedledning og forsyningsledninger samt et stikledningsbidrag.

Anlægsbidraget skal betales før stikledningsarbejde udføres.

Anlægsbidrag: (tilslutningsafgift)

Hovedanlægsbidrag, pr. ejendom/bolig6.112,00 kr.
Forsyningsledningsbidrag, pr. ejendom/bolig14.780,00 kr.
Forsyningsledningsbidrag, pr. boligblok (med flere lejligheder) og
Andelsboliger på samme stikledning (pr. lejlighed/bolig)
10.917,00 kr.
Stikledningsbidrag, pr.stk for 32,40 og 50 mm8.811,00 kr.
Driftsbidrag
Fast afgift pr. måler500,00 kr.
Vandafgift, pr. m34,75 kr.
Statsafgift af ledningsført vand , pr M36,13 kr.
Gebyrer
Flyttegebyr100,00 kr.
Rykkergebyr100,00 kr.
Lukke-/genoplukningsgebyr500,00 kr.
Prøvning af måler300,00 kr.
Betalingstidspunkter
Rate 1, som samtidig er slutafregning, forfalder til betaling1. februar
Rate 2, som samtidig er slutafregning, forfalder til betaling3. maj
Rate 3, som samtidig er slutafregning, forfalder til betaling2. august
Rate 4, som samtidig er slutafregning, forfalder til betaling1. november

Anlægsbidrag, forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hver år pr. 1.januar efter ”Indeks for vandledningsarbejder”.
Indeks 1. oktober 2012 = 103,15

Bemærk venligst:

Anlægsbidrag, forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres  hver år pr. 1.januar efter ”Indeks for vandledningsarbejder”. Indeks 1. oktober 2012 = 103,15