Historien bag Skaarup Vandværk

År 2012

Det har været et roligt år for vandværket med få reparationer. Vi har fået nyt rækværk på vandtårn i galvaniseret stål udført af Smedemester Rasmus Skovgård. Kontoret har fået nyt IT Anlæg + nyt IT system på vandværket til styring af anlæg. Der er også sat låge op til indkørsel til vandværk, så pladsen nu kan aflåses.

År 2013

Der er i år skiftet to pumpstationer, så boringer er ført over terræn. Det er de, der står på vandværket Østergade 31. Vi har også fået ny hjemmeside, så vi selv kan redigere nu .

År 2014

Ny pumpestation ved Damgården. Boring er renoveret og nu ført på til over terræn

År 2015

Der er udskiftet ca 500 m hovedledning i Nørremarken med nye tilslutninger til forbruger + der er nedlagt 700 m fra El-station på Klingstrupvej til Klingstrup gods med 4 nye brugere.

År 2016

Forhave ved kontorbygningen ryddet og der er anlagt nyt bed. Areal mellem kontor og værk er også nedskåret + at Værkbygningen er blevet malet År 2017. Der er lagt ny Hovedledning i Vidjekrogen med ny ringforbindelse til Øster Åby samt påbegyndt opsætning af elektroniske vandmålere ved forbrugere samt sat systemet i gang i november

År 2017

Forhaven til vandværkets kontorbygning er blevet fornyet med fint bed.

År 2018

Der er monteret nyt Frekvensmåler op på anlæg, så der ikke oppumpes for hårdt af boringerne ved start af pumper. Kontoret er blevet renoveret med nyt gulv og maling af vægge og loft.

År 2019

Der monteres hjælpe antenner til vandmåler, da antennerne ikke kan måle dem i kælder og målebrønde.

År 2020

År 2021

År 2022

Der lavet en ny hjemmeside, som er mere up to date. Der er taget SMS ordning i brug, der kan sendes sms ang brud/rep på ledningsnettet. Vi skal arbejde på at få flere til at tilmelde sig ordningen.

Formænd gennem årene

Jens Møller                            – 1924

F. Christensen               1924 – 1927

E. Folkmar                     1927 – 1930

M. Winther                    1930 – 1946

Marius Pedersen           1946 – 1962

Alfred Pedersen            1962 – 1971

Emil Christensen           1971 – 1981

Poul Jørgensen             1981 – 1983

Arne Magaard               1983 – 2005

Frede Jensen                 2005 – 2021

Jørgen Erik Kristensen   2021 –

Vandværksassistenter

Julius Pedersen             1954 – 1970

Thorvald Rasmussen     1970 – 1971

Emil Christensen            1971 – 1983

E. Piel Christensen         1983 – 1993

Arne Nielsen                  1993 – 2002

Arne Magaard                2002 – 2005

Frede Jensen                  2006 – 2022

Søren Lund                     2022 –