Log ind   |  
Kontakt Skaarup Vandværk Minimer
Skaarup Vandværk
Østergade 31

Kontortid
 torsdag fra
 16.30 til 17.30

Kontakt
Telefon 62 23 22 04
Fax 62 23 22 45
skaarup.vand@mail.dk
Forside Minimer

Velkommen til Skaarup Vandværks Hjemmeside

Måleaflæsning  :  Fra December  2017  vil måleraflæsning  blive aflæst  direkte  fra vandværket  da der i år vil blive sat  nye målere op ved alle forbruger
                                                                                                                                                                                                                                                         
Ved indstilling af  Hvidvare  er vandhårhed 18 på skalas

Forbruger  Oplysning :  Skårup Vandværk , . ( Tryk her)             

Generalforsamling   ifølge  vedtægter.  Torsdag  23-2-2017  Kl  19,00   Afholdes på  Vandværket   Østergade   31

 

Copyright Rambøll Danmark A/S