Log ind   |  
Kontakt Skaarup Vandværk Minimer
Skaarup Vandværk
Østergade 31

Kontortid
 torsdag fra
 16.30 til 17.30

Kontakt
Telefon 62 23 22 04
Fax 62 23 22 45
skaarup.vand@mail.dk
Forside Minimer

Forbrugeroplysning Vandværk.pdf             Velkommen til Skaarup Vandværks Hjemmeside

Måleaflæsning  :  Fra December  2017  vil måleraflæsning  blive aflæst  direkte  fra vandværket  da der i år vil blive sat  nye målere op ved alle forbruger
                                                                                                                                                                                                                                                         
Ved indstilling af  Hvidvare  er vandhårhed 18 på ska

 Skårup  Vandværk  har fået taget prøver af   vandet   med fint resultat   også for  Chloridazon  Desphenyl  - pestisider  se analyse

 Generalforsamling  afholdes  Torsdag  28-2-2019   kl  19,00  på vandværket  dagsorden  ifølge   vedtægter

 

.

 

 

  

 

 

 

 

Copyright Rambøll Danmark A/S