Log ind   |  
Kontakt Skaarup Vandværk Minimer
Skaarup Vandværk
Østergade 31

Kontortid
 torsdag fra
 16.30 til 17.30

Kontakt
Telefon 62 23 22 04
Fax 62 23 22 45
skaarup.vand@mail.dk
Forside Minimer

Velkommen til Skaarup Vandværks Hjemmeside

Måleaflæsning  er nu lukket for 2015 ny aflæsning  i  December 2016
                                                                                                                                                                                                                                                         
Ved indstilling af  Hvidvare  er vandhårhed 18 på skalas

Forbruger  Oplysning :  Skårup Vandværk , 2014. ( Tryk her)             

Generalforsamling   ifølge  vedtægter.  Torsdag  25-2-2016  Kl  19,00   Afholdes på  Vandværket   Østergade   31

Der er  i sommer 2015 udskiftet  hovedledning  Nørremarken  samt  lagt  hovedledning til Klingstrup  med to tilslutninger

Copyright Rambøll Danmark A/S